Ohjeet tulkeille toiminnasta pakolaiskuljetuksissa ja vastaanottokeskuksissa

17.05.2022

Tulkki on yleensä ensimmäinen kontakti Suomeen ja tulkin odotetaan tietävään vastaukset jokaiseen kysymykseen. Tulkin on varauduttava toimimaan myös tietopankkina. Joten, ennen matkalle lähtöä olisi hyvä ottaa selvää pakolaisia eniten askarruttavista asioista, kuten Suomen maahantulosäännöistä, tilapäisen suojelun tai turvapaikan hakuprosessista, vastaanottopalveluista, työnteon mahdollisuuksista ja oikeuksista.

Tulkin työkieli suomen lisäksi on ukraina taikka venäjä. Miltei kaikki pakolaiset puhuvat myös venäjää. Toivottava olisi kielen osaaminen vähintään hyvällä tasolla.
Englannin kielen osaaminen on miltei pakollista, varsinkin pakolaiskeskuksessa.

Matkalla Suomeen tulkin tehtävänä on selvittää jokaisen pakolaisen erityistarpeet, mahdolliset sairaudet ja vointiin liittyvät asiat. Nämä on kerrottava mukana olevalle terveydenhuollon ammattilaiselle ja avustettava mahdollisten ongelmien sattuessa.
Tulkin tehtävä on myös avustaa pakolaisia matkan aikana ja jakaa tietoa muille matkalla mukana oleville.

Tulkki saa myös matkan aikana vastata kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin liittyen elämään Suomessa. Tulkilta kysellään esimerkiksi asumista, tulevaa paluuta kotimaahan, matkustamista, asuinpaikan vaihtoa, työpaikan löytämistä ja lasten koulutusta koskeviin kysymyksiin.

Tulkki ei saa antaa pakolaisille tietoa, mistä hän ei ole aivan varma. Siina tapauksessa voi kertoa, että asiasta otetaan selvää määränpäässä.

On hyvä kertoa matkan aikana myös Suomen viranomaisista ja heidän luotettavuudesta. Esimerkiksi siitä, että poliisiin voi aina luottaa, ja poliisilta voi aina pyytää apua. Hyvä on myös kertoa, että kaikissa viranomaisten kanssa asioinneissa on oikeus käyttää tulkin palveluita.

Vastaanottokeskuksessa tulkin on varauduttava tarjoamaan tulkkausapua myös muille vapaaehtoisille ja osallistumaan kaikkeen toimintaan paikan päällä.

 

Ravintola-alan koulutusta ja töitä tarjolla pakolaisille!
Terveydenhuollon koulutuksen saanut henkilö pakolaiskuljetuksissa
Operaatio Ukraina