Kuntainfo: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Ukrainasta tulleille henkilöille

31.03.2022

Sosiaali- ja terveysministeriö 14.3.2022

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kunnille ja sairaanhoitopiireille kuntainfon, jossa kerrotaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Ukrainasta tulleille henkilöille.

Ukrainalaisia ja Ukrainasta sotatoimia paenneita henkilöitä voi saapua Suomeen erilaisilla maahantulostatuksilla. Oikeus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin määräytyy sillä perusteella, millä statuksella henkilö oleskelee Suomessa.

Ukrainasta paenneiden auttamiseksi EU:ssa on otettu käyttöön tilapäisen suojelun direktiivi.
Jos henkilöllä on oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella, hänellä on oikeus terveyspalveluihin samanlaajuisesti kuin niillä, joilla on kotikunta Suomessa. Lisäksi hänellä on oikeus välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin (myös vastaanottorahaan). Näiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on vastaanottokeskuksella. Vastaanottokeskukset voivat järjestää palvelut joko itse tai hankkimalla palvelun julkiselta tai yksityiseltä toimijalta. Mahdollisesta lastensuojelusta vastaa oleskelukunta.
Matkailijat/turistit, jotka oleskelevat Suomessa 90 vuorokautta, ovat oikeutettuja kiireellisiin terveydenhuollon palveluihin sekä välttämättömiin ja kiireellisiin sosiaalihuollon palveluihin. Näiden järjestämisestä vastaa kunta tai sairaanhoitopiiri.

Työntekijöinä Suomessa olevat ukrainalaiset rinnastetaan terveydenhuollon palveluissa pääsääntöisesti kotikuntalaisiin ja he saavat kunnan/sairaanhoitopiirin tai työterveyshuollon järjestämät palvelut. Lisäksi he saavat välttämättömät ja kiireelliset sosiaalihuollon palvelut kunnasta.

Ukrainasta tulleet henkilöt ohjataan hakemaan turvapaikkaa Suomesta vain, jos siihen on ilmeinen ja perusteltu syy. Turvapaikanhakijoilla on oikeus välttämättömiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, joiden järjestämisestä vastaa vastaanottokeskus.

Suomessa vakituisesti asuvalla ukrainalaisella on oikeus asumisperustaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin kuten kaikilla kuntalaisilla.

Lisätietoja
Erityisasiantuntija Henna Leppämäki, 
Ylilääkäri, Tuula Kieseppä, 
Erityisasiantuntija Laura Järvelä, 
Erityisasiantuntija Kaisa Saarinen, 

Kunnat saavat korvausta ukrainalaisille tarjoamistaan palveluista
Tarvikelista pakolaisbusseja varten
Operaatio Ukraina